Vijesti

19.05.2015
Mobilna aplikacije za ugostiteljstvo
Za tvrtku Exit informatika d.o.o. sa Korčule smo izradili Android aplikaciju za ugostiteljstvo koja omogućava konobarima da upisuju narudžbe putem tablete, a sve je spojeno na već postojeću aplikaciju za vođenje blagajne.