Vijesti

17.10.2012
Mobilna fiskalna kasa
Dolaskom novog zakona svi trgovci će biti obavezni koristiti fiskalnu kasu koja šalje račune u Poreznu upravi i tako prati rad.

U pripremi imamo mobilnu aplikaciju za Android uređaje koja će omogućavati izradu računa i printanje na termalnim printerima prema svim zadanim zakonskim rješanjima.