Video prezentacije

izrada

Izrađujemo video prezentacije svih vrsta. U izradi video prezentacija korisitmo vlastite ilustracije, 3d modele i aniamcije, kao i snimljene materijele. Ukoliko je potrebno možemo osigurati snimanje na terenu, pa čak i korištenje mini-helikoptera sa kamerom.