3d vizualizacija aerodroma, izrada 3d vizualizacija

3d vizualizacija aerodroma

3d vizualizacija aerodroma izrađena prema nacrtima naručitelja.

Naručitelj se natjecao na međunarodnom natječaju za novi aerodrom u Kazahstanu i želio je kvalitetno prikazati svoju ideju.

Izrada 3D vizualizacije aerodroma prema nacrtima naručitelja uključuje sljedeće korake i funkcionalnosti:

    Prikaz nacrta aerodroma: Uvodni dio prezentacije prikazuje nacrte aerodroma, koji su korišteni kao osnova za izradu 3D modela. Kroz skice i razmišljanja, gledatelj se uvodi u proces nastanka dizajna aerodroma.

    Modeliranje aerodromskih objekata: Svaki objekt unutar aerodroma, uključujući zgrade, piste, terminal, kontrolni toranj i druge elemente, modelira se u 3D formatu. Detalji kao što su teksture, boje, materijali i osvjetljenje također se uzimaju u obzir.

    Izrada 3D okoline: Okolina aerodroma, uključujući zemljište, prometnice, zelene površine i ostale elemente, modelira se kako bi se stvorila cjelovita 3D reprezentacija okoline aerodroma.

    Animacija aerodroma: Koristeći 3D modele aerodroma i okoline, stvara se animacija koja prikazuje različite dijelove aerodroma, kao što su letovi aviona, pokretanje putničkih vozila, aktivnost na terminalu i drugi relevantni elementi. Ukupno trajanje animacije je preko dvije i pol minute.

Cijena 3D vizualizacije aerodroma može varirati ovisno o sljedećim faktorima:

    Opseg projekta: Složenost i detaljnost aerodroma, uključujući broj objekata i njihovu kompleksnost.

    Kvaliteta vizualizacije: Razina detaljnosti, realizam, teksture i osvjetljenje koji se postižu u 3D modelima i animaciji.

    Trajanje animacije: Dužina animacije može utjecati na cijenu, jer zahtijeva više vremena i resursa za izradu i renderiranje.

    Iterativni proces: Broj iteracija, pregleda i izmjena koje su potrebne tijekom procesa izrade i prikaza.

    Posebni zahtjevi i dodatne usluge: Ako postoji potreba za dodatnim efektima, prilagođenim funkcionalnostima ili drugim specifičnim zahtjevima, to može utjecati na cijenu.

Preporučljivo je konzultirati se sa našim timom stručnjaka za 3D vizualizaciju i animaciju kako biste dobili točnu procjenu cijene temeljenu na vašim specifičnim zahtjevima i uvjetima projekta.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811