3d vizualizacija aerodroma, izrada 3d vizualizacija

3d vizualizacija aerodroma

3d vizualizacija aerodroma izrađena prema nacrtima naručitelja.

Naručitelj se natjecao na međunarodnom natječaju za novi aerodrom u Kazahstanu i želio je kvalitetno prikazati svoju ideju.

Osim 3d animacije, prezentacija aerodroma sadrži i uvodni dio u kojem se prikazuju nacrti aerodroma po kojima smo napravili 3d modele, te se kroz prikaz skica i razmišljana uvodi gledatelja u proces nastanka dizajna aerodroma.

Ukupna trajanje animacije je preko dvije i pol minute.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811