3d vizualizacija broda, izrada 3d vizualizacija

3d vizualizacija broda

3d vizualizacija broda izrađena prema nacrtima naručitelja.

Svaki brod možemo prikazati u statičnim slikama (3d renderi) ili izraditi video prezentaciju.

Prilikom izrade video prezentacije prvo se radi storyboard kojega sešalje naručitelju i u dogovoru sa naručiteljem se definiraju sve potrebne scene i dijelovi broda koje se želi prikazati.

Interijer broda se oprema namještajem u dogovoru sa naručitelje.

Prilikom prikaza vanjskog dijela broda, posebna pažnja se obraća izboru i modeliranje okoline u kojoj će se brod prikazati, npr. za arktički cruiser napravljeni su 3d modeli okoliša u kakvom će brod najčešće biti.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811