3d vizualizacija stroja, izrada 3d vizualizacija

3d vizualizacija stroja

3d vizualizacija stroja izrađena prema nacrtima naručitelja.

Prije izrade 3d vizualizacije stroja potrebno je sa naručitelje obaviti nekoliko sastanaka na kojima se definira način rada stroja i kako naručitelj želi prezentirati stroj.

Izrada 3D vizualizacije stroja prema nacrtima naručitelja uključuje sljedeće korake i funkcionalnosti:

    Definiranje zahtjeva i specifikacija: Na sastancima s naručiteljem dogovaraju se detalji o načinu rada stroja, željenim funkcionalnostima i načinu prezentacije. Ovdje se definira i okoliš u kojem će se stroj prikazivati.

    Modeliranje stroja: Stroj se modelira u 3D formatu s detaljima koji su definirani u nacrtima. To uključuje izradu svih dijelova, mehanizama, elektroničkih komponenti i drugih relevantnih elemenata stroja.

    Modeliranje dodatne opreme: Ako stroj zahtijeva dodatnu opremu poput senzora, ventila, transportnih traka ili drugih komponenti, i ta dodatna oprema se modelira u 3D formatu kako bi se stvorio cjelovit prikaz stroja.

    Modeliranje ulaznih i izlaznih materijala: Ako stroj koristi specifične materijale ili obrađuje ulazne materijale, ti materijali se također modeliraju u 3D formatu kako bi se prikazala njihova interakcija sa strojem.

    Modeliranje okoliša: Okolina u kojoj je stroj smješten također se modelira, bilo da se radi o tvornici, radionici, laboratoriju ili drugom prostoru. Time se stvara cjelovit prikaz kako stroj funkcionira u svom okruženju.

    Prikaz stroja i okoline: Izrađeni 3D modeli stroja, dodatne opreme, ulaznih i izlaznih materijala te okoline se spajaju kako bi se prikazao cjeloviti prikaz stroja u radu. To može uključivati animaciju rada stroja, interakciju sa materijalima i prikaz svih relevantnih elemenata.

Cijena 3D vizualizacije stroja može varirati ovisno o sljedećim faktorima:

    Složenost stroja: Kompleksnost i detaljnost stroja koji se modelira, uključujući broj dijelova, mehanizama i specifičnih zahtjeva.

    Detaljnost vizualizacije: Kvaliteta modeliranja, teksture, materijali, osvjetljenje i realizam koji se postiže u 3D vizualizaciji.

    Trajanje animacije: Ako se želi animirati rad stroja, trajanje animacije može utjecati na cijenu jer zahtijeva više vremena i resursa za izradu i renderiranje.

    Okolina i dodatni elementi: Modeliranje okoline, dodatne opreme, ulaznih i izlaznih materijala također može utjecati na cijenu, ovisno o njihovoj složenosti i detaljima.

    Iterativni proces: Broj iteracija, pregleda i izmjena koje su potrebne tijekom procesa izrade i prikaza.

    Posebni zahtjevi i dodatne usluge: Ako postoje posebni zahtjevi ili dodatne usluge poput interaktivnosti, specifičnih efekata ili prilagođenih funkcionalnosti, to može utjecati na cijenu.

Preporučuje se konzultirati se sa našim timom stručnjaka za 3D vizualizaciju kako biste dobili točnu procjenu cijene temeljenu na vašim specifičnim zahtjevima i uvjetima projekta.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811