3d vizualizacija zabavnog parka, izrada 3d vizualizacija

3d vizualizacija zabavnog parka

3d vizualizacija zabavnog parka izrađena prema nacrtima naručitelja.

Vodeni park se sastoji od velikog broja zabavnih sadržaja koje smo prvo modelirali svakoga zasebno, da bi na kraju izradili kompletan 3d model okoliša zabavnog parku i u njega postavili 3d modela svih sadržaja.

Animacija je napravljena na našoj render farmi koja se sastojala od 12 povezanih računala.

Ukupno trajanje animacije je preko 4 minute i prikazuje sve sadržaje zabavnog parka, u više od 20 posebnih snimljenih scena koja svaka prikazuje određeni dio vodenog parka i pripremljene 3d modele tog dijela vodenog parka. Naručitelj je svaku scenu autorizirao i tijekom izrade smo održali nekoliko sastanaka kako bi se na najbolji način prikazale sve mogućnosti budućeg vodenog parka.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811