3d vizualizacija zabavnog parka, izrada 3d vizualizacija

3d vizualizacija zabavnog parka

3d vizualizacija zabavnog parka izrađena prema nacrtima naručitelja.

Vodeni park se sastoji od velikog broja zabavnih sadržaja koje smo prvo modelirali svakoga zasebno, da bi na kraju izradili kompletan 3d model okoliša zabavnog parku i u njega postavili 3d modela svih sadržaja.

Izrada 3D vizualizacije zabavnog parka prema nacrtima naručitelja uključuje sljedeće korake i funkcionalnosti:

    Modeliranje pojedinačnih sadržaja: Svaki zabavni sadržaj u vodenom parku, poput bazena, tobogana, atrakcija i drugih elemenata, modelira se zasebno kako bi se postigla detaljna reprezentacija.

    Izrada 3D modela okoliša: Okoliš vodenog parka, uključujući zelene površine, staze, terase i ostale elemente, modelira se kako bi se stvorio cjelovit 3D prikaz parka.

    Integracija 3D modela sadržaja: Svi modeli sadržaja se postavljaju u 3D model okoliša, simulirajući njihovu stvarnu lokaciju i raspored u parku.

    Renderiranje animacije: Korištenjem render farme koja se sastoji od 12 povezanih računala, animacija se generira i renderira. Animacija traje više od 4 minute i sastoji se od 20 posebnih scena koje prikazuju različite dijelove vodenog parka.

    Autorizacija i iterativni proces: Naručitelj pregledava svaku scenu i daje autorizaciju kako bi se osiguralo da se sve mogućnosti budućeg vodenog parka najbolje prikažu. Tijekom procesa izrade održavaju se sastanci kako bi se razjasnile specifične zahtjeve i promjene.

Cijena 3D vizualizacije zabavnog parka i animacije može varirati ovisno o sljedećim faktorima:

    Opseg projekta: Broj i složenost 3D modela, scena i animacija koje treba izraditi.

    Detaljnost i kvaliteta: Razina detaljnosti i stvarnosti koja se postiže u 3D vizualizaciji, kao i kvaliteta renderiranja.

    Trajanje animacije: Ukupno trajanje animacije može utjecati na cijenu zbog vremena i resursa potrebnih za renderiranje.

    Iterativni proces: Broj iteracija, pregleda i izmjena koje su potrebne tijekom procesa izrade mogu utjecati na ukupno vrijeme i troškove.

    Potrebe narudžitelja: Posebni zahtjevi narudžitelja, poput specifičnih efekata, prilagođenih funkcionalnosti ili dodatnih usluga, mogu utjecati na cijenu.

Kako bi dobili točnu procjenu cijene 3D vizualizacije zabavnog parka i animacije, preporučuje se konzultirati se sa našim timom stručnjaka za 3D vizualizaciju i animaciju koji će vam pružiti točne informacije i procjenu cijene temeljene na vašim specifičnim zahtjevima i uvjetima.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811