3d vizualizacija zgrade, 3d vizualizacija interijera

3d vizualizacija zgrade

3d vizualizacija zgrade, sa prikazom ekterijera i interijera projekta.

Izrada 3D vizualizacije zgrade sa prikazom eksterijera i interijera obuhvaća sljedeće korake i mogućnosti:

    Priprema nacrta: Za izradu 3D modela zgrada potrebno je pružiti nacrte u DWG ili sličnom formatu kako bi se stvorio precizan 3D model zgrade.

    Modeliranje eksterijera: Na temelju pruženih nacrta, 3D modeleri će izraditi detaljan 3D model eksterijera zgrade, uključujući vanjske zidove, krov, prozore, vrata, terase, balkone i druge karakteristike zgrade.

    Modeliranje okoliša: Pored same zgrade, okoliš će biti modeliran kako bi se stvorila cjelovita slika. To može uključivati postavljanje terena, vegetacije, staza, parkirališta ili drugih vanjskih elemenata koji su prisutni oko zgrade.

   Renderiranje eksterijera: Nakon modeliranja, eksterijer će biti teksturiran i osvijetljen kako bi se stvorila fotorealistična slika zgrade. Ako naručitelj želi, 3D model zgrade može se integrirati u stvarnu fotografiju prostora kako bi se postigla dodatna realističnost.

    Modeliranje interijera: Za izradu 3D vizualizacije interijera, potrebno je opremiti prostor namještajem, uređenjem i drugim detaljima. Ovisno o dogovoru s naručiteljem, teksture i boje zidova također će biti određene kako bi se postigao željeni izgled interijera.

    Renderiranje interijera: Nakon opremanja interijera i postavljanja svih elemenata, interijer će biti renderiran kako bi se prikazao u fotorealističnom stilu. Osvjetljenje, materijali i detalji interijera bit će pažljivo izvedeni kako bi se postigao željeni izgled prostora.

Cijena 3D vizualizacije dviju zgrada s prikazom eksterijera i interijera može varirati ovisno o sljedećim faktorima:

    Veličina i složenost zgrada: Veće i složenije zgrade mogu zahtijevati više vremena i resursa za modeliranje i renderiranje.

    Detaljnost vizualizacije: Kvaliteta modeliranja, teksture, osvjetljenje i realizam koji se postiže u 3D vizualizaciji mogu utjecati na cijenu.

    Broj scena: Ako postoji više scena koje treba vizualizirati, svaka s drugačijim kutom ili prostorom, to može utjecati na cijenu.

    Trajanje animacije (ako je primjenjivo): Ako se zahtijeva animacija koja prikazuje zgrade i okolinu u pokretu, to može utjecati na cijenu, jer će biti potrebno više vremena i resursa za izradu animacije.

Preporučljivo je konzultirati se sa našim timom stručnjaka za 3D vizualizaciju kako biste dobili točnu procjenu cijene temeljenu na vašim specifičnim zahtjevima i uvjetima.