3D modeli - 3D vizualizacije modela – galerija modela

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

3D modeli


Garancija kvalitete

Na ovoj stranici su prikazane naše najnovije 3d vizualizacije koje služe kao garancija kvalitete koji isporučujemo. Kvaliteta koju prikzujemo na ovoj stranici i u ovim galerijama ne minimum kvalitetu koju možete očekivati ukoliko nam povjerite izradu Vaše 3d vizualizacije.

Zgrade - ekterijeri

3d vizualizacija zgrada i okoliša zgrada u izgradnji u okolici Splita. Naručitelj je kao posebnu uslugu tražio isporuku rendera sa nekoliko opcija boja i uređenja određenih dijelova zgrade kako bi mogao vidjeti ideje koje su mu arhitekti predstavili.
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 01 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 02 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 03 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 04 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 05 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 06 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 07 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 08 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 09 | Prolink

Smještanje vizualizacije u prostor

Ova galerija prikazuje smještaj 3d modela u realni prostor, uz svaku sliku na kojoj se nalazi vizualizacija spremišta za čamce Veslačkog kluba "Croatia" se nalazi i originalna slika. Sa originalnih slika su obradom maknuti svi elementi koji se nalaze na mjestu na kojem će se graditi spremište, te je nakon toga u sliku ukomponiran 3d model spemišta napravljen prema nacrtima.
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 10 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 11 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 12 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 13 | Prolink

Interijeri

Prikaz unutrašnjosti stanova, sa posebnom pažnjom posvećenom detaljima uređenja i opremi stana ili poslovnog prostora

Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 14 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 15 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 16 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 17 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 18 | Prolink
Galerija 3D vizualizacija – 3D modeli – 19 | Prolink

Galerije 3d vizualizacija