Izrada 3D modela: interijer, eksterijer, strojevi I objekti

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

3D modeliranje


Uvod

3D modeliranje, 3D modeli – 01 | Prolink
3d modeliranje (izrada 3d modela) spada među najzahtjevnije oblike bavljenja računalnom grafikom. Posebno teško je postići visoko realne reprezentacije objekata zbog velikog broja faktora koji utječu na izgled završnog rendera.

3d modeliranje (izrada 3d modela) interijera

3D modeliranje, 3D modeli – 02 | Prolink
Tijekom godina smo se specijalizirali za izradu 3d modela u arhitekturi prema CAD nacrtima. Izrađujemo visoko kvalitetne modele zgrada, kuća i svih ostalih objekata. Najveću moguću pažnju posvećujemo postavljanju scene, opremanju okoliša sa svim potrebnim elementima urbanog uređenja te rasvjeti.

3d modeliranje (izrada 3d modela) interijera

3D modeliranje, 3D modeli – 03 | Prolink
Kod izrade 3d modela interijera potrebno je obratiti posebnu pozornost na detalje pošto su završni renderi ili animacija u relativno malom protoru u kojem bi nedostatak detalja došao do izražaja. Interijere opremamo u dogovoru sa naručiteljem, a ko nemamo već gotove 3d modele sami izrađujemo nove.

3d modeliranje (izrada 3d modela) strojeva

3D modeliranje, 3D modeli – 04 | Prolink
Izrađujemo precizne 3d modele svih vrsta strojeva prema nacrtima naručitelja.