3D vizualizacija interijera, eksterijera, raznih objekata

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

3D vizualizacija


Uvod

Vizualizacija je tehnika za izradu slika, animacija ili dijagrama. Iako su 3d modeliranje i 3d animacija osnovni dijelovi svake 3d vizualizacije, sama riječ se često koristi za smjštaj 3d modela u unaprijed zadani prostor. 3d vizualizacije imaju široku primejnu u svim vrstama projekata. Osnovna ideja je da se bilo koji objekt može kvalitetno prikazati i prezentirati u bilo kojoj fazi izrade, ponekad puno prije početka same izrade.

Upotreba

Uobičajena upotreba je u građevinarstvu, gdje je moguće izraditi detaljne prikaze projekta puno prije sama gradnja uopće počne, no primjeniti se može gdje god se pokaže potreba za prikazom nečega što je trenutno tek u fazi ideje ili pripreme.

Demo 3d vizualizacija sastavljena od nekoliko projekata

3d vizualizacija Hemingway bar

3d vizualizacija zabavnog parka

Reklama za smartphone uređaj