Video prezentacija svih vrsta – jedinstvene prezentacije

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

Video prezentacije


Izrada

Izrađujemo video prezentacije svih vrsta. U izradi video prezentacija korisitmo vlastite ilustracije, 3d modele i aniamcije, kao i snimljene materijele. Ukoliko je potrebno možemo osigurati snimanje na terenu, pa čak i korištenje mini-helikoptera sa kamerom.