3D vizualizacija aerodroma u Azerbejdžanu, video prezentacija - izdvojeni projekti

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

3d vizualizacija aerodroma


3d aerodrom Azerbejdžan
Video prezentacija i 3d vizualizacija vojnog aerodroma u Azerbejdžanu
Pro-digium d.o.o.

Video prezentacija idejnog rješenja sastavljena od materijala koje je dostavio naručitelj, originalnih 3d modela aerodroma izrađenih prema nacrtima i 3d animacije.Video prezentacija i 3D vizualizacija – 01 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 02 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 03 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 04 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 05 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 06 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 07 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 08 | Prolink
Video prezentacija i 3D vizualizacija – 09 | Prolink

Galerije 3d vizualizacija