Izrada 3d animacija, 3D modeliranje i animacija

Izrada 3D animacija

Uvod

3d animacija je proces animiranja gotovih 3d modela. Prije početka izrade 3d animacije potrebno je pripremiti scenu, na koju se postavljaju pripremljeni 3d modeli. Složenost animacije se povećava sa brojem različitih modela koji se dodaju u scenu, kao i različitim drugim faktorima (recimo dodavanje vozila koja se kreću i slično). Sama izrada (renderiranje) uvelike ovisi o trajanju same animacije (broju frame-ova koje je potrebno renderirati) i njihovoj složenosti.

Prije početka izrade 3d animacije održavamo sastanak sa klijentom na kojem se definiraju sve potrebne scene unutar animacije i prema dogovorenom izrađujemo storyboard kojega šaljemo klijentu na autorizaciju.

Tijekom postupka autorizacije moguće su dodatne izmjene storyboarda.

Kada klijent autorizira storyboard, krećemo sa izradom svih potrebnih materijala za izradu 3d animacije, od izrade 3d modela, tekstura do postavljanja svjetla i gotovih modela u 3d scene.

Kada su sve pripreme gotove, određuje se putanja kamere, te se 3d animacija šalje na renderiranje.

Prva verzija završne 3d animacije se klijentu šalje u nižoj rezloluciji, da se pregleda i da se mogu napraviti izmjene ukoliko je potrebno. Nakon autorizacije završne verzije, 3d animacija se renderira u visokoj rezoluciji (full HD ili viša) i šalje klijentu.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811