Izrada 3d vizualizacija, fotorealistične 3D vizualizacije

Izrada 3D vizualizacija, fotorealistične 3D vizualizacije

Vizualizacija je tehnika za izradu slika, animacija ili dijagrama. Iako su 3d modeliranje i 3d animacija osnovni dijelovi svake 3d vizualizacije, sama riječ se često koristi za smjštaj 3d modela u unaprijed zadani prostor. 3d vizualizacije imaju široku primejnu u svim vrstama projekata. Osnovna ideja je da se bilo koji objekt može kvalitetno prikazati i prezentirati u bilo kojoj fazi izrade, ponekad puno prije početka same izrade.

Upotreba

3d vizualizacije se upotrebljavaju u svim projektima gdje je potrebno prikazati ideju ili idejno rješenje projekta. Fotorealistične 3d vizualizacije omogućavaju prezentaciju projekta i prodaju potencijalnim kupcima prije početka rada na projektu.

Vrste 3d vizualizacija

Statićne 3d vizualizacije se izrađuju prema nacrtima koje naručitelj pošalje i sastoje od slika (3d rendera) objekta ili proizvoda koje naručitelj želi prikazati putem 3d vizualizacije.

Animirane 3d vizualizacije su nadogradnja statičnim 3d vizualizacijama i uključuju 3d renderirani video objekta ili proizvoda koje naručitelj želi prikazati. Oživite Vaš projekt kvalitetnom 3d animacijom i pokažite potencijalnim kupcima sve bitne detalje.

Cijena izrade 3d vizualizacija

Cijenu izrade 3d vizualizacije određujemo prema količini posla da se 3d vizualizacija napravi.
Glavni faktori za određivanje su:

broj 3d modela potrebnih u 3d vizualizaciji
kompleksnost 3d modela potrebnih u 3d vizualizaciji
broj i trajanje scena ukoliko se radi animacija
broj finalnih 3d rendera koje naručitelj treba

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811