Izrada poslovnih aplikacija, proces izrade poslovne aplikacije

Izrada poslovnih aplikacija

Uvod u poslovne aplikacije

Prema zahtjevima i potrebama klijenata izrađujemo poslovne aplikacije koje pomažu u poboljšanju poslovnih procesa. Svaka poslovna aplikacija je napravljena točno prema specifikaciju koju pripremimo u suradnji sa klijentom i koju klijent autorizira prije početka rada.

Proces izrade poslovne aplikacije

    Održavanje sastanka sa klijentom
    Odluka o izboru razvojnog okruženja, prema potrebama i zahtjevima klijenta
    Izrada specifikacije poslovne aplikacije
    Izrada grafičkog dizajna poslovne aplikacije
    Dorade grafičkog rješenje prema uputama klijenta
    Programiranje aplikacije u izabranom razvojnom okruženju
    Testiranje i dorade
    Puštanje u rad

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811