Mobilna aplikacija - MUP, izrada mobilnih aplikacija

Mobilna aplikacija - MUP

Izradili smo mobilnu aplikaciju na više jezika koja pomaže osobama koje traže azil u Republici Hrvatskoj u svakodnevnom životu.

Osim detaljnih informacija o svakodnevnom životu u Republici Hrvatskoj na više jezika, aplikacija ima i audio sustav putem kojega korisnici aplikacije mogu sastaviti rečenice na hrvatskom jeziku od riječi koje su im ponuđene.

Popis funkcionalnosti za mobilnu aplikaciju koja pomaže osobama koje traže azil u Republici Hrvatskoj uključuje:

    Prikaz na više jezika: Aplikacija pruža informacije na više jezika kako bi korisnicima omogućila lakše razumijevanje i pristup informacijama.

    Prikaz tekstova sa slikama i grafikonima: Aplikacija pruža detaljne informacije o svakodnevnom životu u Republici Hrvatskoj uz ilustracije, slike i grafikone radi boljeg razumijevanja.

    Prikaz audio datoteka: Aplikacija sadrži audio datoteke koje korisnicima omogućuju slušanje i izgovaranje riječi ili rečenica na hrvatskom jeziku.

    Mogućnost spajanja više audio isječaka u rečenice: Aplikacija omogućava korisnicima da kombiniraju audio isječke kako bi sastavili rečenice na hrvatskom jeziku i poboljšali svoje jezične vještine.

Moguće nadogradnje mobilne aplikacije mogu uključivati:

    Dodatni jezici: Dodavanje podrške za dodatne jezike kako bi se proširila baza korisnika.

    Naprednije jezične vježbe: Uključivanje naprednijih jezičnih vježbi, kao što su razgovorni dijelovi, slušanje i razumijevanje teksta, ili vježbe izgovora.

    Interaktivnost i provjera znanja: Dodavanje interaktivnih kvizova ili zadataka za provjeru znanja korisnika i praćenje njihovog napretka.

    Lokalizacija: Prilagodba aplikacije za specifične potrebe korisnika iz različitih regija u Republici Hrvatskoj.

Faktori koji mogu utjecati na cijenu mobilne aplikacije uključuju:

    Složenost funkcionalnosti: Broj i složenost funkcionalnosti aplikacije mogu utjecati na cijenu razvoja.

    Dizajn korisničkog sučelja: Visokokvalitetan i korisnički intuitivan dizajn može povećati cijenu razvoja.

    Lokalizacija: Dodavanje podrške za više jezika može utjecati na cijenu razvoja i prijevoda sadržaja.

    Vremenski okvir: Cijena razvoja može ovisiti o vremenskom okviru u kojem se aplikacija treba razviti.

    Održavanje i podrška: Održavanje i podrška aplikacije nakon lansiranja mogu biti dodatni troškovi.

Za precizniju procjenu cijene, preporučujem konzultaciju sa našim razvojnim timom kako bi vam pružili ponudu prilagođenu vašim specifičnim zahtjevima.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811