Mobilna aplikacija za Hrvatsku narodnu banku

Mobilna aplikacija za Hrvatsku narodnu banku

Za Hrvatsku narodnu banku smo izradili novu verziju njihove mobilne aplikacije mHNB za Android i iOS uređaje.

Mobilna aplikacija mHNB za Hrvatsku narodnu banku ima sljedeće funkcionalnosti:

    Prikaz informacija o tečajevima valuta: Aplikacija prikazuje trenutne tečajeve valuta, omogućujući korisnicima da prate tečajeve različitih valuta.

    Konverter valuta: Korisnici mogu koristiti konverter valuta unutar aplikacije kako bi brzo i jednostavno pretvorili iznos iz jedne valute u drugu.

    Prikaz financijskih vijesti: Aplikacija prikazuje najnovije financijske vijesti i informacije o Hrvatskoj narodnoj banci.

    Grafovi i statistike: Korisnicima se pružaju grafički prikazi i statistički podaci koji prate promjene tečajeva i financijske pokazatelje.

    Notifikacije: Aplikacija može slati korisnicima notifikacije o važnim promjenama tečajeva, financijskim vijestima ili drugim relevantnim informacijama.

    Pristup arhivi podataka: Aplikacija omogućuje pristup arhivi tečajeva valuta i financijskih podataka za pregled povijesnih informacija.

Moguće nadogradnje aplikacije mHNB mogu uključivati sljedeće:

    Dodatne informacije i alate: Proširenje aplikacije s dodatnim alatima i informacijama koji su relevantni za financijske analize i pratioce.

    Personalizacija korisničkog iskustva: Omogućavanje korisnicima da prilagode postavke aplikacije i prilagode sučelje prema svojim preferencijama.

    Integracija s drugim uslugama: Integracija aplikacije s drugim financijskim uslugama ili sustavima za pružanje dodatnih mogućnosti korisnicima.

    Poboljšanje performansi i stabilnosti: Kontinuirano ažuriranje aplikacije kako bi se poboljšala brzina, stabilnost i sigurnost.

Cijena mobilne aplikacije ovisi o različitim faktorima, uključujući:

    Opseg funkcionalnosti: Složenost funkcionalnosti i značajki koje treba implementirati u aplikaciju.

    Dizajn i korisničko sučelje: Razina prilagodbe dizajna i korisničkog sučelja prema specifičnim zahtjevima i brendu HNB-a.

    Platforma: Razvoj aplikacije za više platformi (Android i iOS) može utjecati na ukupnu cijenu, budući da je potrebno prilagoditi i testirati aplikaciju za svaku platformu zasebno.

    Integracija s postojećim sustavima: Ako je potrebno integrirati aplikaciju s postojećim sustavima i bazama podataka HNB-a, to može zahtijevati dodatni rad i resurse.

    Podrška i održavanje: Nakon izrade aplikacije, može biti potrebna podrška i održavanje, što može utjecati na ukupnu cijenu.

Kako biste dobili točnu procjenu cijene mobilne aplikacije, preporučljivo je konzultirati se sa našim stručnim timom koji će vam pružiti točne informacije i procjenu cijene temeljene na vašim specifičnim zahtjevima i uvjetima.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811