Mobilna aplikacija za turizam, izrada mobilnih aplikacija

Mobilna aplikacija za turizam

iOS mobilna aplikacija za interkativno predstavljanje Grada Krka, njegove kulture i povijesti.

Aplikacija prikazuje važne lokacije u Gradu Krku, daje kratku kronolšku povijest Krka i vodi turiste i posjetitelje kroz grad uz pomoć unesenih GPS točaka.

Mogućnosti mobilne aplikacije za interaktivno predstavljanje Grada Krka su:

    Prikaz važnih lokacija: Aplikacija može prikazivati mapu Grada Krka s označenim važnim lokacijama poput ulica, crkvi, trgova, palača i drugih znamenitosti.

    Kronološka povijest: Pružanje kratke povijesne kronologije Grada Krka kako bi korisnici dobili uvid u bogatu povijest grada.

    GPS navigacija: Korištenje GPS-a kako bi se pratila trenutna lokacija korisnika i omogućilo interaktivno vodstvo kroz grad.

    Višejezičnost: Omogućavanje korisnicima da odaberu jezik aplikacije, kako bi se informacije prikazivale na njihovom preferiranom jeziku.

    Detaljni prikaz lokacija: Omogućavanje korisnicima da otvore pojedinačne lokacije kako bi vidjeli detaljnije informacije o njima, poput povijesti, značajki, slika itd.

    Automatski prikaz informacija: Prikazivanje informacija o lokacijama na temelju trenutne lokacije korisnika kako bi se pružile relevantne informacije za to područje.

    Dodatne informacije i resursi: Omogućavanje pristupa dodatnim informacijama, poput turističkih vodiča, fotografija, videozapisa ili drugih resursa koji bi mogli obogatiti korisničko iskustvo.

Faktori koji mogu utjecati na cijenu mobilne aplikacije uključuju:

    Dizajn i korisničko sučelje: Složenost i prilagođavanje dizajna aplikacije prema vizualnim zahtjevima i brendiranju.

    Funkcionalnosti i složenost: Opseg funkcionalnosti, integracija s GPS-om, multiple jezike, interaktivno vodstvo i druge napredne značajke mogu utjecati na cijenu.

    Platforma: Razvoj aplikacije za iOS platformu može zahtijevati dodatno vrijeme i resurse u usporedbi s razvojem za samo jednu platformu.

    Grafika i multimedija: Integracija s vizualnim sadržajem poput slika, videozapisa ili 3D modela može utjecati na cijenu.

    Održavanje i podrška: Nakon lansiranja aplikacije, održavanje, ažuriranje i podrška mogu biti potrebni, što može utjecati na ukupne troškove.

Kako biste dobili točnu procjenu cijene za vašu mobilnu aplikaciju, preporučljivo je konzultirati se sa našim razvojnim timom.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811