Mobilna aplikacija za turizam, izrada mobilnih aplikacija

Mobilna aplikacija za turizam

iOS mobilna aplikacija za interkativno predstavljanje Grada Krka, njegove kulture i povijesti.

Aplikacija prikazuje važne lokacije u Gradu Krku, daje kratku kronolšku povijest Krka i vodi turiste i posjetitelje kroz grad uz pomoć unesenih GPS točaka.

Nakon što se pokaže ekran sa osnovnim informacijama o Krku, moguće je pokrenuti vodiša koji korak po korak prikazue sve važne lokacije u Krku, kao što su ulice, crkve, trgovi,palače i ostalo.

Mogućnosti mobilne aplikacije za turizam iKrk

Korištenje GPSa
Unesni podaci na više jezika
Čitanje GPS koodrinata korisnika
Prikaz informacija prema lokaciji korisnika

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811