Mobilna aplikacija za volontere, izrada mobilnih aplikacija

Mobilna aplikacija za volontere

Mobilna aplikacija za volontere Društva Crvenog križa Zagrebačke županije.

Aplikacija je namjenjena organiziranju volontera Crvenog križa i sastoji se od nekoliko različitih modula. Administracijski dio ili web sučelje omogućava administratoru Crvenog križa da dodaje korisnike, volontere ili voditelje po školama, dok su se daljnje aktivnosti definirali kroz apliakciju. Svaki volonter može vidjeti najave događanje i potrebe Crvenog križa za volonterima i prijaviti se kroz aplikaciju. Svaki događaj se može dodati u favorite, može se vidjeti točna lokacija tog događaja i podijeti informacije o događaju.

Mobilna aplikacija za volontere Društva Crvenog križa Zagrebačke županije ima sljedeće mogućnosti:

    Prikaz popisa događaja: Volonteri mogu pregledati popis dostupnih događaja koje organizira Crveni križ.

    Prikaz detalja događaja: Detaljni prikaz informacija o odabranom događaju, uključujući datum, vrijeme, mjesto, opis i druge relevantne informacije.

    Prijava volontera na događaje: Volonteri mogu se prijaviti za sudjelovanje na određenom događaju putem aplikacije.

    Čitanje GPS koordinata: Aplikacija može koristiti GPS za prikazivanje točne lokacije događaja.

    Prikaz lokacija događaja: Prikazivanje mapa s označenim lokacijama događaja kako bi volonteri mogli lakše pronaći odredište.

    Prikaz timova: Volonteri su organizirani u timove, a aplikacija omogućava prikazivanje timova i njihovih članova.

    Dodavanje u favorite: Volonteri mogu dodavati određene događaje u svoj popis favorita radi lakšeg praćenja.

    Dijeljenje na društvenim mrežama: Mogućnost dijeljenja informacija o događajima na društvenim mrežama kako bi se privukla veća pažnja i potaknulo sudjelovanje.

    Upravljanje timovima: Voditelji timova imaju pristup posebnom sučelju putem aplikacije kako bi upravljali timovima i dodjeljivali potvrde o prisustvovanju događjima.

    Web sučelje za voditelje timova: Voditelji timova imaju pristup web sučelju za upravljanje timovima i događajima.

    Administracijska aplikacija: Administracijska aplikacija ili web sučelje omogućava administratoru Crvenog križa dodavanje korisnika, volontera i voditelja putem sustava.

Faktori koji mogu utjecati na cijenu mobilne aplikacije za volontere Društva Crvenog križa uključuju:

    Složenost dizajna i korisničkog sučelja: Prilagođavanje dizajna aplikacije i sučelja prema specifičnim potrebama Društva Crvenog križa.

    Funkcionalnosti i složenost: Opseg funkcionalnosti, integracija s GPS-om, upravljanje timovima i drugi napredni zahtjevi mogu utjecati na cijenu.

    Platforma: Razvoj aplikacije za iOS platformu može zahtijevati dodatno vrijeme i resurse u usporedbi s razvojem za jednu platformu poput Androida.

    Integracija s postojećim sustavima: Ako je potrebno integrirati aplikaciju s postojećim sustavima i bazama podataka Društva Crvenog križa, to može zahtijevati dodatni rad i resurse.

    Veličina razvojnog tima: Broj programera i dizajnera uključenih u razvoj aplikacije može utjecati na cijenu.

    Podrška i održavanje: Nakon izrade aplikacije, može biti potrebna podrška i održavanje, što može utjecati na ukupnu cijenu.

Važno je konzultirati se sa našim razvojnim timom kako biste dobili točnu procjenu cijene temeljenu na vašim specifičnim zahtjevima i uvjetima.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811