Izrada Android igre – uvod, proces, references

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

Izrada Android igara


Uvod u Android igre

Izrađujemo Android igre prema narudžbi i kao samostalne projekte. Razvijamo native kod, Java, a koristimo i razvojne okoline koje jednu bazu programskog koda mogu izvršavati na više operatinih sustava / platformi. Na ovaj način u svakom trenutku možemo osigurati optimalne performanse i cijene razvoja Android igara, ovisno o potrebama određenog projekta.

Uz garanciju rada nudimo vrhunski dizajnAndroid igara prilagođenih svim potrebama i zahtjevima naših klijenata.

Proces izrade Android igre

  • Održavanje sastanka sa klijentom
  • Odluka o izboru razvojnog okruženja, prema potrebama i zahtjevima klijenta
  • Izrada grafičkog dizajna Android igre
  • Dorade grafičkog rješenje prema uputama klijenta
  • Programiranje aplikacije u izabranom razvojnom okruženju
  • Testiranje i dorade
  • Puštanje u rad / postavljanje na online dućane (App Store i Google Play)

Referentne Android igre

Andorid igre | Prolink
Igra za djecu ABC i brojevi
Samostalni projekt sa partnerima

U suradnji sa partnerskim tvrtkama razvijamo verzije za Android i iOS uređaje. Partnerske tvrtke su razvile projekt za Windows Phone platformu, a mi smo preuzeli razvoj za Android i iOS.