Izrada poslovnih aplikacija

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

Izrada poslovnih aplikacija


Uvod u poslovne aplikacije

Prema zahtjevima i potrebama klijenata izrađujemo poslovne aplikacije koje pomažu u poboljšanju poslovnih procesa. Svaka poslovna aplikacija je napravljena točno prema specifikaciju koju pripremimo u suradnji sa klijentom i koju klijent autorizira prije početka rada.

Proces izrade poslovne aplikacije

  • Održavanje sastanka sa klijentom
  • Odluka o izboru razvojnog okruženja, prema potrebama i zahtjevima klijenta
  • Izrada specifikacije poslovne aplikacije
  • Izrada grafičkog dizajna poslovne aplikacije
  • Dorade grafičkog rješenje prema uputama klijenta
  • Programiranje aplikacije u izabranom razvojnom okruženju
  • Testiranje i dorade
  • Puštanje u rad

Referentne poslovne aplikacije

Android aplikacije - 01 | Prolink
Android aplikacija za slanje slika vozila
Avis rent a car

Aplikacija očitava barcode svakog ugovora, te omogućava slanje slika vozila na Dropbox račun klijenta, kako bi slike bile dostupne svim djelatnicima u svim poslovnicama tvrtke.

Android aplikacije - 01 | Prolink
Android aplikacija za inventuru
Prima Commerce d.o.o.

Aplikacija za inventuru putem QR kodova koji se očitavaju pomoću Android uređaj i zapisuju u središnju bazu podataka putem web servisa.

Android aplikacije - 01 | Prolink
Android aplikacija za prevozničku tvrtku
Perductor d.o.o.

Web aplikacija i Android aplikacija za dodjeljivanje radnih zadataka djeltanicima. Aplikacija omogućava slanje izvještaja o obavljenim isporukama u bazu podataka, te izradu dnvenih, tjednih i mjesečnih izvještaja.

Android aplikacije - 02 | Prolink
Android aplikacije za upravljanje prevozničkom tvrtkom
bravel.hr

Dvije Android aplikacije i web aplikacija za upravljanje poslovnim procesima u prevozničkoj tvrtci. Prva aplikacija služi za prijavu kvarova, servisa i drugih razloga nemogućnosti određenog vozila da mu se dodjeli tura prevoza tereta. Druga aplikacija služi za dodjeljivanje tura i pregled trenutnog stanja. Aplikacija po dodjeli ture svakog vozača obavijesti putem SMSa o dodjeljenoj turi, omogućava čitanja povratnih SMSova sa prijavom statusa ture u realnom vremena, te daje mogućnosti izmjene statusa svakom vozilu kao i pregled svih potrebnih izvještaja o aktivnostima. Web sučelje služi za unos podataka o vozačima i klijentima, te prikazuje detaljne izvještaje o poslovanju.