Touchscreen uređaji – uvod, proces, reference

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

Izrada touchscreen uređaja


Touchscreen uređaji

Touchscreen uređaji se koriste za prikaz touchscreen prezentacija.

Za potrebe izlaganja tvrtke Končar d.d. na sajmu Innotrans u Berlinu izradili smo kompletan touchscreen uređaj prema dizajnu štanda na kojem je Končar d.d. izlagao svoje proizvode i usluge.

Referentni touchscreen uređaji