Osnovni web shop, izrada osnovnog web shopa

Osnovni web shop

Osnovni web shop ima unos i prikaz proizvoda i kategorija proizvoda, online košaricu i sustav naplate. Osim tih mogućnosti, osnovni web shop se može proširiti prema željama i potrebama naručitelja.

Kada se radi o osnovnom web shopu s prikazom proizvoda i košaricom, cijena izrade obično ovisi o sljedećim faktorima:

    Dizajn i prilagodba: Ako zahtijevate poseban dizajn ili prilagodbu sučelja, to može utjecati na cijenu. Složeniji dizajn ili prilagodba mogu zahtijevati više vremena i resursa.

    Broj proizvoda: Ako imate veći broj proizvoda koje želite prikazati, to može utjecati na cijenu jer će biti potrebno više vremena za unos podataka i organizaciju.

    Integracije: Ako želite integrirati web shop s drugim sustavima, kao što su sustavi za upravljanje zalihama ili CRM sustavi, to može dodatno utjecati na cijenu.

    Vremenski okvir: Ako zahtijevate brzu implementaciju projekta ili imate posebne rokove, to može utjecati na cijenu.

Što se tiče mogućnosti nadogradnje prema potrebi i prema rezultatima poslovanja, većina web shop platformi pruža fleksibilnost za nadogradnju i dodavanje novih funkcionalnosti kako vaše poslovanje raste. Na primjer, možete dodati online naplatu, integrirati sustav za upravljanje zalihama ili uvesti mogućnost korištenja kôdova za popuste. Važno je imati skalabilan i prilagodljiv web shop koji može rasti zajedno s vašim poslovanjem.

Usluga nadogradnje web shopa obično se naplaćuje na temelju vremena i resursa potrebnih za implementaciju nove funkcionalnosti. Također, trošak nadogradnje može ovisiti o složenosti zahtjeva i integracija koje su potrebne.

Preporučujem da se obratite našem timu kako bismo detaljnije razgovarali o vašim specifičnim potrebama i ciljevima te vam pružili točniju procjenu cijene za izradu osnovnog web shopa i moguće nadogradnje prema potrebi.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811