Poslovna aplikacija za prijevozničku tvrtku, izrada aplikacija za prijevoz

Poslovna aplikacija za prijevozničku tvrtku

Mobilna aplikacija za prijevozničku tvrtku ima sljedeće funkcionalnosti:

    Prijava putem korisničkog imena i lozinke: Korisnici (vozači, djelatnici, servis) mogu se prijaviti u aplikaciju koristeći svoje korisničko ime i lozinku kako bi pristupili funkcionalnostima.

    Unos radnih zadataka: U aplikaciji se mogu unositi radni zadaci (ture) koje je potrebno obaviti. Podaci o zadatku mogu uključivati informacije o putovanju, vrijeme polaska i dolaska, adresu, klijenta itd.

    Uvid u stanje radnih zadataka: Korisnici mogu pregledati stanje svih radnih zadataka, uključujući informacije o dodijeljenom vozaču, statusu zadatka (nije započeo, u tijeku, dovršen), vrijeme završetka itd.

    Arhiva radnih zadataka: Aplikacija omogućuje pregled i pretraživanje arhive svih prošlih radnih zadataka za praćenje povijesti i izvještavanje.    Prijava kvarova vozila: Vozači ili djelatnici mogu prijaviti kvarove na vozilima putem aplikacije kako bi se održavalo vozni park.

    Prijava trajanja popravka: Nakon što je kvar prijavljen, aplikacija omogućuje unos trajanja popravka vozila kako bi se imalo saznanje o vremenskom periodu nedostupnosti vozila za dodjelu radnih zadataka.

    Pregled raspoloživih vozila prije dodjele radnih zadataka: Prije dodjele radnih zadataka, aplikacija prikazuje raspoloživa vozila kako bi se pravilno rasporedili zadaci.

    Unos godišnjih odmora: Djelatnici mogu unijeti informacije o godišnjim odmorima kako bi se planiranje radnih zadataka prilagodilo njihovom odsustvu.

    Unos bolovanja: Aplikacija omogućuje unos podataka o bolovanju djelatnika kako bi se imalo saznanje o njihovoj nedostupnosti za dodjelu radnih zadataka.

    Pregled statusa radnih zadataka u realnom vremenu: U aplikaciji se može pratiti status svih radnih zadataka u stvarnom vremenu kako bi se dobila cjelokupna slika trenutnog stanja.

    Unos izmjena i novih stavki: Aplikacija omogućuje unos izmjena u podatke o radnim zadacima ili dodavanje novih radnih zadataka, poput promjene vremena polaska, adrese, dodatnih napomena itd.

Moguće nadogradnje aplikacije za prijevozničku tvrtku mogu uključivati:

    Ruta i navigacija: Integracija s navigacijskim sustavom kako bi se vozačima omogućilo praćenje ruta i optimizacija putovanja.

    Komunikacija s klijentima: Dodavanje funkcionalnosti za komunikaciju s klijentima putem aplikacije, kao što su obavijesti o statusu, potvrde isporuke itd.

    Integracija s financijskim sustavom: Povezivanje aplikacije s financijskim sustavom tvrtke radi automatiziranog fakturiranja, praćenja plaćanja i financijske analize.

    Analitika i izvješćivanje: Dodavanje mogućnosti generiranja izvještaja i analitike o izvršenim radnim zadacima, učinkovitosti vozača, troškovima itd.

    Integracija s drugim sustavima: Ako tvrtka koristi druge softverske sustave (npr. CRM, ERP), integracija s tim sustavima može biti korisna za dijeljenje podataka i optimizaciju poslovnih procesa.

Cijena poslovne aplikacije za prijevozničku tvrtku može varirati ovisno o različitim faktorima, uključujući:

    Opseg funkcionalnosti: Više funkcionalnosti i složenije integracije mogu rezultirati višom cijenom razvoja aplikacije.

    Dizajn i prilagodba: Ako zahtijevate poseban dizajn i prilagodbu aplikacije prema vašem brandu ili specifičnim potrebama, to može utjecati na ukupnu cijenu.

    Integracija s postojećim sustavima: Ako je potrebno integrirati aplikaciju s postojećim sustavima tvrtke, to može zahtijevati dodatne napore i utjecati na cijenu.

    Broj korisnika: Ako je potrebno podržavati velik broj korisnika ili ima različite razine pristupa, to može utjecati na cijenu razvoja i infrastrukturne potrebe.

    Održavanje i podrška: Nakon izrade aplikacije, može biti potrebno održavanje, ažuriranje i podrška, što može biti dodatni trošak.

Važno je konzultirati se s razvojnim timom ili agencijom kako biste dobili detaljniju procjenu cijene za izradu poslovne aplikacije za prijevozničku tvrtku koja zadovoljava vaše potrebe i zahtjeve.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811