Video prezentacija usluge, izrada video prezentacija

Video prezentacija usluge

Video prezentacija usluge INOK tvrtke Go Studio izrađena u 2d tehnologiji, crtanje vektorskih likova i grafičkih elemenata.

Tvrtka Go Studio nam se obratila da im izradimo video prezentaciju njihove nove usluge na dva jezika, uključujući i angažiranje spikera za svaki jezik.

Svi grafički elementi su ručno crtani u programu za vektorsko crtanje i nakon toga integrirani u video prezentaciju.

Animacija tokom skoro dvije minute trajanja jasno opisuje uslugu putem pripremljenih grafičkih elemenata, dok spiker objašnjava način rada usluge i prednosti usluge u odnosu na slične ponude.

Izrada 2D video prezentacije usluge INOK tvrtke Go Studio je uključila nekoliko koraka. Evo pregleda elemenata video prezentacije i faktora koji mogu utjecati na cijenu video prezentacije:

Elementi video prezentacije:

    Vektorsko crtanje likova i grafičkih elemenata: Ručno crtanje vektorskih likova i grafičkih elemenata koji će se koristiti u video prezentaciji.

    Animacija grafičkih elemenata: Animiranje vektorskih likova i grafičkih elemenata kako bi se prikazala priča i opisala usluga na jasan i privlačan način.

    Spiker za snimanje naracije: Angažiranje spikera za snimanje naracije na oba jezika kako bi se objasnile informacije o usluzi.

    Integracija grafičkih elemenata i naracije: Povezivanje animiranih grafičkih elemenata s naracijom kako bi se stvorila koherentna priča i prezentacija usluge.

    Uključivanje tekstualnih elemenata: Dodavanje tekstualnih elemenata kako bi se pojačala jasnoća i razumljivost informacija o usluzi.

    Prilagođavanje prezentacije za dva jezika: Izrada verzija prezentacije na oba jezika s odgovarajućim prijevodima i spikerima.

Faktori koji utječu na cijenu:

    Složenost grafičkog dizajna: Ako je potrebno izraditi složenije vektorske likove i grafičke elemente, to može utjecati na cijenu.

    Trajanje prezentacije: Duže trajanje prezentacije može zahtijevati više vremena i resursa za izradu, što može utjecati na cijenu.

    Profesionalni spikeri: Angažiranje profesionalnih spikera može povećati cijenu prezentacije.

    Kvaliteta grafike i animacija: Visoka kvaliteta grafike, animacija i detalji mogu utjecati na cijenu jer zahtijevaju više vremena i napora.

    Količina posla: Ako je potrebno izraditi više verzija prezentacije na različitim jezicima, to može utjecati na cijenu.

    Korištenje prilagođenih glazbenih ili zvučnih efekata: Ako se koristi prilagođena glazba ili zvučni efekti, to može utjecati na cijenu.

Najbolje je konzultirati naš tim stručnjaka za izradu video sadržaja kako biste dobili preciznu procjenu cijene 2D video prezentacije.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811