Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

    >
23.12.2009

Google Maps API v3


Sa početkom korištenja VIVOcms 2.0 sustava, počinjemo koristiti i Google Maps API v3 koji omogućava puno lakše upravljanje Google mapama na web stranicama naših korisnika, a nudi i veći broj funkcionalnosti.

Verziju V3 je Google optimizirao za povećanje brzine rada i mobilne aplikacije