Izrada web stranice i web shopa, izrada mobilnih aplikacija

Prolink pozadina
Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink
28.09.2011

Izrada Android aplikacija

U ponudu smo uvrstili i izradu mobilnih aplikcaija za Android operativni sustav.

Izrada prve Android aplikacije po narudžbi za klijenta je već počela, a uskoro ćemo izraditi i aplikacije koje ćemo objaviti za besplatno preuzimanje.