Mobilna aplikacija za Veleučilište Baltazar

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

    >
04.03.2017

Mobilna aplikacija za Veleučilište Baltazar


Izradili smo mobilnu aplikaciju za Veleučilište Baltazar iz Zaprešića koja omogućava lakšu i bržu komunikaciju između osoblja i studenata, te daje sve potrebne informacije o studijima i aktivnostima veleučilišta svim korisnicima.