Optimiziranje web stranica

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

    >
28.05.2010

Optimiziranje web stranica


SEO (search engine optimization) je specifična usluga za koju je potrebno odvojiti mnogo vremena i koja daje rezultate na duži rok. Sve veći broj klijenata traži optimiziranje web stranica kao dio standardne ponude umjesto da se takva usluga nudi kao dio paketa marketinških usluga.

Optimiziranje web stranica uvijek radimo u dogovoru sa klijentom, prema njegovim željama i potrebama, te prema svim pozitivnim smjernicama tog posla.