Usporedba 3d vizualizacije i izgrađenog objekta

Paketi usluga - Prolink Mobilne aplikacije - Prolink

    > >
12.09.2014

Usporedba 3d vizualizacije i izgrađenog objekta


Na slici je prikazana usporedba 3d vizualizacije objekta i konačnog izgleda objekta, nakon dovršenja radova na uređenju samog objekta i okoliša.

Ova slika zorno prikazuje kvalitetu koju možete očekivati ukoliko nam povjerite izradu Vaše 3d vizualizacije.